O nás
MŠ Jeseník nad Odrou byla postavena v roce 1978 stavební skupinou EC Jesenicko. Provoz školky byl zahájen 4. září téhož roku. Součástí budovy byly i jesle a školní jídelna pro základní školu. Z důvodu poklesu počtu dětí byly v roce 1990 jesle zrušeny a v jejich prostorách začala pracovat firma ING Corporation, která se zabývá šitím zdravotních pomůcek. Společnost zde sídlí dodnes.

Od 1.1.2003 má MŠ v Jeseníku nad Odrou právní subjektivitu a byla sloučena s MŠ v Polouvsí. V obou mateřských školách jsou v provozu školní jídelny. Školní jídelna v Jeseníku nad Odrou vaří nejen pro děti MŠ, ale i pro žáky základní školy a cizí strávníky.

Zkouška Jeseničánku Děti MŠ jsou rozděleny podle věku do dvou tříd. Navštěvují ji děti od dvou do šesti let. MŠ je obklopena rozkvetlými loukami, lesy a rybníky. Z toho vychází i koncepce MŠ je zaměřená na poznávání přírody všemi smysly a rozvoj estetické výchovy. Důraz je kladen na prožitek dítěte. Děti se učí poznávat a objevovat přírodu v různých ročních obdobích a také ji chránit. Do výchovné práce jsou zařazovány logopedické chvilky a komunitní kruhy, ve kterých se učí děti vyjádřit svůj názor. Záměrem je v dětech pěstovat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro budoucí život a vzdělání. Respektují se práva a potřeby dítěte a rozvíjí se jeho osobnost. Děti jsou seznamovány s lidovými zvyky a tradicemi. Pod vedením ředitelky Karly Románkové funguje v MŠ folklórní soubor Jeseničánek, který veřejně vystupuje v krojích.
Školní řád ke stažení.
[ O nás ] - [ Plánování ] - [ Aktuality ] - [ Foto ] - [ Kontakt ]