Aktuality

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
MŠ Jeseník nad Odrou
MŠ Polouvsí

Zpravodaj MŠ červen 2015
dne 17.6. jsme zveřejnili zpravodaj mateřské školy za červen 2015.
Ke stažení: Zpravodaj MŠ červen 2015

Přílohy
činnosti MŠ 2014/2015

Vypouštění balónků
Letos již posedmé letěly v pátek 12. prosince z celé země balónky s dětskými přáníčky k Ježíškovi. Poprvé však také z naší vesničky. Této akce jsme se zúčastnili společně se Základní školou. Nejdříve jsme na pokyn z rádia vypustili balónky a potom jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Místo sněhu nám krásně svítilo sluníčko. 4 dětem balónek uletěl dříve než byl zahájen odpočet. Sice se jejich balónky k rekordu započítávat nemůžou, ale určitě k Ježíškovi také doletěly a dětské přání se vyplnily. Dohromady letělo z Jeseníku nad odrou 75 balónků. Doufáme, že jsme touto akcí udělali radost nejen dětem, ale i dospělým. Za účast a spolupodílení se na rekordu jsme obdrželi certifikát, který teď zdobí stěnu v naší mateřské škole.
Vypouštění balónků


Do naší školičky nás přišly navštívit zdravotní sestřičky
Dne 28.ledna 2015 za dětmi do mateřské školy, v rámci týdne „Doktora se nebojíme“, přišly dvě zdravotní sestry, které pro ně připravily zajímavé dopoledne. Na úvod s dětmi vedly rozhovor o povolání lékaře a seznámily je s nástroji a pomůckami, které při své práci zdravotníci potřebují. Poté obkreslily postavy dvou vybraných dětí a při dokreslování částí těla zapojily i ostatní děti. Dále s dětmi vedly rozhovor o tom, jak pečujeme o své zdraví a o důležitosti hygieny. Děti si spolu se zdravotními sestrami vyrobily koláž ze zdravých a nezdravých potravin. Také jsme si společně popovídali o emocích, které vyjadřují výrazy ve tváři. Zasmáli jsme se na sebe, zamračili, ukázali jsme si jak vypadáme, když jsme smutní i zamilovaní. Společně jsme si zatancovali a zahráli jsme si hru „Sestřičky řekly“. Děti všechno zaujatě sledovaly. Ke konci přednášky si mohly vyzkoušet pláště a roušky, které lékaři používají, dostaly injekční stříkačky, obvazy a náplasti a zahrály si na doktory. Na závěr zdravotní sestry předvedly odběr krve. Některé děti byly vyděšené a raději si zakrývali oči, jiné zase s horlivostí sledovaly co se bude dít. Nakonec se nechala přemluvit i samotná paní učitelka, kterou zdravotní sestra píchla do prstu, aby na její krvi dětem předvedla, jak se zjišťuje příslušná krevní skupina. Po přednášce všechny děti za odměnu dostaly obrázky a omalovánky, které si s nadšením hned vybarvily. Dětem se dopoledne moc líbilo. Děkujeme za pěknou a zábavnou přednášku paní Gabriele Mazare a Taťáně Šťastné.
Návštěva zdravotních sestřiček


Spolupráce se ZŠ
V úterý 27.1. navštívila třídu SLUNÍČEK paní učitelka Zdenka Fusková. Předškoláci tak měli možnost seznámit se s paní učitelkou, která je bude v 1.třídě vyučovat. Děti s chutí předvedly co už dovedou a slíbily, že se stejnou chutí přijdou k zápisu, který se konal 3.února. A aby se děti k zápisu nebály, přijali jsme pozvání na shlédnutí vyučovací hodiny v 1.třídě. Děti se seznámily s prostředím ZŠ i s ostatními zaměstnanci, pozdravily se s budoucími staršími spolužáky a také si pohrály v družině.
Co nám toto vzájemné setkávání přináší?
Nám dospělým vědomí, že jsme udělali vše pro to, abychom našim budoucím školáčkům ulehčovali velkou životní změnu, která je vstupem do ZŠ čeká, ale především – děti se do školy těší a nemají obavy z neznámého.
Spolupráce ZŠ


PŘIJELO K NÁM DIVADLO
Ve středu 4.2.2015 shlédly děti z naší mateřské školy divadelní představení. Poučná pohádka „Řemeslo mlynářské“ v podání manželů Polzerových nám ukázala, co a jak se ve mlýně dělá. Velkým přínosem pro všechny malé diváky bylo, že se seznámili s novými pojmy a odnesli si z tohoto přestavení mnoho obohacujících nových poznatků. Například se dozvěděli kdo je to „prášek“ (člověk, který se ve mlýně staral o uklízení moučného prachu), „krajánek“ (potulný pocestný, který za jídlo a nocleh pomáhal při práci ve mlýně a poté putoval k dalšímu mlýnu), z čeho se mele mouka, apod. Ve správném pohádkovém příběhu nesmí scházet zlobivý čertík, který strašil ve mlýně a měl rád špatnosti. Byl tak strašidelný až nám malou Beátku rozplakal. Naštěstí se objevil vodník Pentlička, kterému se podařilo, spolu s odvážnými dětmi, čertíka z mlýna zase vyhnat pryč. Nakonec tedy všechno dobře dopadlo, jak to v pohádce už bývá. Vodník se spolu se svými rybičkami nastěhoval do tůňky u mlýna a děti byly za své výkony odměněni pěknými obrázky. Hercům jsme se na závěr, za jejich pěkné vystoupení, odvděčili velkým potleskem.
Přijelo k nám divadlo


Informace pro rodiče

1. Co děti potřebují v MŠ?
- pohodlné oblečení do MŠ (dle uvážení rodičů)
- oblečení na pobyt venku - na zahradu
- uzavřené papuče
- pyžamo
- pláštěnku
- vše označené - hlavně u malých dětí!

2. Odhlašování stravování dětí u vedoucí ŠJ paní Jakubcové na tel.čísle 556 739 116 nebo SMS zprávou na čísle 605 435 823
Děkujeme za pochopení[ O nás ] - [ Plánování ] - [ Aktuality ] - [ Foto ] - [ Kontakt ]